EmGroup Accounting

Mon-Sat

info@emgroup.bg

GDPR

Общият регламент относно защитата на личните данни има за цел да върне на гражданите контрола. Той ангажира всички държавни и административни органи, но също така и частните компании и корпорации, които обработват лични данни на европейски граждани. Всяка фирма е длъжна да спазва GDPR изискванията при събиране на данни на клиенти, партньори, служители или в процеса на подбор на нови кадри например. Ние предоставяме възможност за анализ на фирмените процеси и привеждането им в съответствие с изискванията на Регламента. Основните стъпки в изготвянето на всяка индивидуална програма са:

Основните стъпки в изготвянето на всяка индивидуална програма са:

1. Изготвяне на основна документация по GDPR

2. Съставяне на необходимите GDPR регистри

3. Имплементиране на процедури за ъпдейт при промяна във фирмените процеси

Ние ще Ви запознаем с принципите на обработване на лични данни, основанията и законовите изисквания за тяхното запазване и използване, като ще обърнем необходимото внимание на правата на гражданите, за да създадем процедура специално за Вашите нужди. За консултация можете да ни намерите тук.

Latest news

vat registration of foreign companies
Регистрация по ДДС и OSS режим
Регистрация по ДДС на чужди компании в българия и OSS режим Промени след 01.07.2021 година След 01.07.2021 Европейският съюз направи сериозна реформа в правилата за облагане с ДДС.Промените ще засегнат всички лица, които продават стоки и услуги в Европейския съюз на данъчно незадължени лица. За данъчно незадължени лица се приемат всички физически лица, както и […] See more
KPMG tax
Обобщение на публикуваните данъчни промени в ЗКПО в сила от март 2022 г.
Данъчното третиране на договори за продажба с обратен лизинг, класифицирани като оперативни в случаите, когато международните счетоводни стандарти (IAS) Промени, свързани с транспонирането в националното право на правила срещу практиките на Европейския съюз за избягване на данъци Данъчна ставка за данък върху разходите Промени, свързани с данъчното третиране на ваучерите за храна В този брой […] See more
tax legislation
Какви са промените в данъчното законодателство към 18.02.2022 г. Публикувано в Държавен вестник
Данъчно законодателство – ДДС За специални видове детски храни се прилага намалена ставка на ДДС от 9%. Намалението важи и за храни със специализирани млечни формули и диетични храни за специални медицински цели за кърмачета с кодове по КН 2106 90 92 и 2106 90 98 по данъчното законодателство. Намалението важи и за храни със […] See more