EmGroup Accounting

Mon-Sat

info@emgroup.bg

Търговска марка

Вашата търговка марка е Вашето лице за партньорите и клиентите Ви. Регистрирайки я, Вие се сдобивате с правото законно да я използвате, да прехвърляте или разрешавате/забранявате използването и от трети лица. Ние Ви предоставяме професионални услуги по регистрация на търговска марка на територията на Р. България, ЕС или извън ЕС, според нуждите на Вашия бизнес. Основните стъпки за регистрация на търговска марка са:

търговска марка

Подаване на заявка


Проверка


Възможност за възражение


Промяна в предмета на дейност


Потвърждаване на регистрацията

Latest news

vat registration of foreign companies
Регистрация по ДДС и OSS режим
Регистрация по ДДС на чужди компании в българия и OSS режим Промени след 01.07.2021 година След 01.07.2021 Европейският съюз направи сериозна реформа в правилата за облагане с ДДС.Промените ще засегнат всички лица, които продават стоки и услуги в Европейския съюз на данъчно незадължени лица. За данъчно незадължени лица се приемат всички физически лица, както и […] See more
KPMG tax
Обобщение на публикуваните данъчни промени в ЗКПО в сила от март 2022 г.
Данъчното третиране на договори за продажба с обратен лизинг, класифицирани като оперативни в случаите, когато международните счетоводни стандарти (IAS) Промени, свързани с транспонирането в националното право на правила срещу практиките на Европейския съюз за избягване на данъци Данъчна ставка за данък върху разходите Промени, свързани с данъчното третиране на ваучерите за храна В този брой […] See more
tax legislation
Какви са промените в данъчното законодателство към 18.02.2022 г. Публикувано в Държавен вестник
Данъчно законодателство – ДДС За специални видове детски храни се прилага намалена ставка на ДДС от 9%. Намалението важи и за храни със специализирани млечни формули и диетични храни за специални медицински цели за кърмачета с кодове по КН 2106 90 92 и 2106 90 98 по данъчното законодателство. Намалението важи и за храни със […] See more