EmGroup Accounting

Mon-Sat

info@emgroup.bg

Регистрация по ЗДДС

Регистрация, дерегистрация и особености:

Живеем в много динамични времена, бизнесът в които се развива със значителни темпове и всяка една секунда е от значение. Той бива подлаган на многократни изменения и изпитания от законова гледна точка както на национално, така и на международно ниво и необходимо винаги да е „в крак с времето“ за да може да се развива по най-оптималният и ефективен начин.

ДДС регистрациите остават значително константни, като видове, но са толкова много на брой и обхващат толкова различни хипотези, затова е хубаво да следим стриктно изменящият се законов свят за да можем да предложим най-точната и бърза услуга по този въпрос:

Latest news

vat registration of foreign companies
Регистрация по ДДС и OSS режим
Регистрация по ДДС на чужди компании в българия и OSS режим Промени след 01.07.2021 година След 01.07.2021 Европейският съюз направи сериозна реформа в правилата за облагане с ДДС.Промените ще засегнат всички лица, които продават стоки и услуги в Европейския съюз на данъчно незадължени лица. За данъчно незадължени лица се приемат всички физически лица, както и […] See more
KPMG tax
Обобщение на публикуваните данъчни промени в ЗКПО в сила от март 2022 г.
Данъчното третиране на договори за продажба с обратен лизинг, класифицирани като оперативни в случаите, когато международните счетоводни стандарти (IAS) Промени, свързани с транспонирането в националното право на правила срещу практиките на Европейския съюз за избягване на данъци Данъчна ставка за данък върху разходите Промени, свързани с данъчното третиране на ваучерите за храна В този брой […] See more
tax legislation
Какви са промените в данъчното законодателство към 18.02.2022 г. Публикувано в Държавен вестник
Данъчно законодателство – ДДС За специални видове детски храни се прилага намалена ставка на ДДС от 9%. Намалението важи и за храни със специализирани млечни формули и диетични храни за специални медицински цели за кърмачета с кодове по КН 2106 90 92 и 2106 90 98 по данъчното законодателство. Намалението важи и за храни със […] See more