EmGroup Accounting

Mon-Sat

info@emgroup.bg

Изготвяне и подаване на INTRASTAT декларации

Ако бизнесът Ви е регистриран по ЗДДС и извършва вътрешно-общностни изпращания/ пристигания на стоки, между Р. България и страни-членки на ЕС, то ако обемът на стоковия поток влиза в обсега на системата, Вие сте Интрастат оператор, което означава, че сте задължено лица за подаване на декларации по система Интрастат. Системата е под разпоредбите на Регламент на Европейския парламент и Министерство на финансите и се отнася до европейската бизнес статистика. Всеки Интрастат оператор е ангажиран с подаване на специфични декларации и в определени срокове.

За първият период на подаване- срока е до 20-то число на месеца, следващ месеца който се обработва, а за всяка следваща декларация срока е до 14-то число(както при подаването на ДДС декларациите). Ние може да се погрижим за изпълнението на възникнали Ваши задължения по силата на Интрастат.

Latest news

vat registration of foreign companies
Регистрация по ДДС и OSS режим
Регистрация по ДДС на чужди компании в българия и OSS режим Промени след 01.07.2021 година След 01.07.2021 Европейският съюз направи сериозна реформа в правилата за облагане с ДДС.Промените ще засегнат всички лица, които продават стоки и услуги в Европейския съюз на данъчно незадължени лица. За данъчно незадължени лица се приемат всички физически лица, както и […] See more
KPMG tax
Обобщение на публикуваните данъчни промени в ЗКПО в сила от март 2022 г.
Данъчното третиране на договори за продажба с обратен лизинг, класифицирани като оперативни в случаите, когато международните счетоводни стандарти (IAS) Промени, свързани с транспонирането в националното право на правила срещу практиките на Европейския съюз за избягване на данъци Данъчна ставка за данък върху разходите Промени, свързани с данъчното третиране на ваучерите за храна В този брой […] See more
tax legislation
Какви са промените в данъчното законодателство към 18.02.2022 г. Публикувано в Държавен вестник
Данъчно законодателство – ДДС За специални видове детски храни се прилага намалена ставка на ДДС от 9%. Намалението важи и за храни със специализирани млечни формули и диетични храни за специални медицински цели за кърмачета с кодове по КН 2106 90 92 и 2106 90 98 по данъчното законодателство. Намалението важи и за храни със […] See more