EmGroup Accounting

Mon-Sat

info@emgroup.bg

Труд и работна заплата

ТРЗ – администриране на отношенията с вашия персонал

Знаем колко много ресурси изисква развитието на един бизнес – време, финанси, труд. Човешкият фактор е от особено значение и ние ще се погрижим да обезпечим документално отношенията и ангажиментите свързани с Вашите служители. Предлаганите от нас услуги включват, но не се изчерпват с:

1 Изготвяне на Разчетно платежни ведомости за заплати
2 Изготвяне на Платежни нареждания за размера на дължими месечни осигуровки
3 Изготвяне на Служебни бележки за доход
4 Изготвяне на Удостоверения за доход
5 Изготвяне на Хонорар сметки за изплатени суми

6 Водене на Регистър на представените болнични листове.
7 Регистриране на представените болнични листове в НОИ.
8 Попълване на трудови книжки
9 Сътрудничество при ревизии от НАП и НОИ.
10 Поддаване на Декларации Образец 1 и 6

Latest news

vat registration of foreign companies
Регистрация по ДДС и OSS режим
Регистрация по ДДС на чужди компании в българия и OSS режим Промени след 01.07.2021 година След 01.07.2021 Европейският съюз направи сериозна реформа в правилата за облагане с ДДС.Промените ще засегнат всички лица, които продават стоки и услуги в Европейския съюз на данъчно незадължени лица. За данъчно незадължени лица се приемат всички физически лица, както и […] See more
KPMG tax
Обобщение на публикуваните данъчни промени в ЗКПО в сила от март 2022 г.
Данъчното третиране на договори за продажба с обратен лизинг, класифицирани като оперативни в случаите, когато международните счетоводни стандарти (IAS) Промени, свързани с транспонирането в националното право на правила срещу практиките на Европейския съюз за избягване на данъци Данъчна ставка за данък върху разходите Промени, свързани с данъчното третиране на ваучерите за храна В този брой […] See more
tax legislation
Какви са промените в данъчното законодателство към 18.02.2022 г. Публикувано в Държавен вестник
Данъчно законодателство – ДДС За специални видове детски храни се прилага намалена ставка на ДДС от 9%. Намалението важи и за храни със специализирани млечни формули и диетични храни за специални медицински цели за кърмачета с кодове по КН 2106 90 92 и 2106 90 98 по данъчното законодателство. Намалението важи и за храни със […] See more