EmGroup Accounting

Mon-Sat

info@emgroup.bg

Изготвяне и подаване на VIES декларации

VIES декларациите се подават при извършване на доставки на стоки или услуги към търговец, регистриран за целите на ДДС в друга държава членка на ЕС. Тяхното съставяне е обвързано с изготвяне на необходимите документи, а подаването им е фиксирано в определени срокове.

Няма да Ви ангажираме с излишна терминология – достатъчно е да знаете, че ако дейността Ви го изисква, то за нас не е никакъв проблем да извършим и тази услуга за Вас.

VIES декларации

Извън страндартните пакети, има допълнителни възможности, от които може да се възползвате при необходимост.

 

1. Подаване на БНБ форма СПБ 1 за сделки за финансови кредити между местни и чуждестранни лица в рамер на 50 000 лв. или по-голям;

Latest news

vat registration of foreign companies
Регистрация по ДДС и OSS режим
Регистрация по ДДС на чужди компании в българия и OSS режим Промени след 01.07.2021 година След 01.07.2021 Европейският съюз направи сериозна реформа в правилата за облагане с ДДС.Промените ще засегнат всички лица, които продават стоки и услуги в Европейския съюз на данъчно незадължени лица. За данъчно незадължени лица се приемат всички физически лица, както и […] See more
KPMG tax
Обобщение на публикуваните данъчни промени в ЗКПО в сила от март 2022 г.
Данъчното третиране на договори за продажба с обратен лизинг, класифицирани като оперативни в случаите, когато международните счетоводни стандарти (IAS) Промени, свързани с транспонирането в националното право на правила срещу практиките на Европейския съюз за избягване на данъци Данъчна ставка за данък върху разходите Промени, свързани с данъчното третиране на ваучерите за храна В този брой […] See more
tax legislation
Какви са промените в данъчното законодателство към 18.02.2022 г. Публикувано в Държавен вестник
Данъчно законодателство – ДДС За специални видове детски храни се прилага намалена ставка на ДДС от 9%. Намалението важи и за храни със специализирани млечни формули и диетични храни за специални медицински цели за кърмачета с кодове по КН 2106 90 92 и 2106 90 98 по данъчното законодателство. Намалението важи и за храни със […] See more