EmGroup Accounting

Mon-Sat

info@emgroup.bg

ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ДДС ДЕКЛАРАЦИИ

Регистрацията по ЗДДС има своите съществени предимства, но и необходимостта от стриктно спазване на законовите срокове. Нашата педантичност в работния процес ще спомогне заедно да приведем документооборота Ви изряден вид и да внесем яснота във финансовото Ви състояние. Предлагаме пълно обслужване в изготвяне и подаване на ДДС декларации:

Изготвяне на Дневник за продажбите по ЗДДС


Изготвяне на Дневник за покупките по ЗДДС


Структурно следване на документи без право на данъчен кредит или такива с право на пълен и частичен данъчен кредит, за изрядност на Вашата документация


Подаване на справка – декларация по ЗДДС


Изготвяне на платежно за нареждане на ДДС ако е приложимо

Latest news

vat registration of foreign companies
Регистрация по ДДС и OSS режим
Регистрация по ДДС на чужди компании в българия и OSS режим Промени след 01.07.2021 година След 01.07.2021 Европейският съюз направи сериозна реформа в правилата за облагане с ДДС.Промените ще засегнат всички лица, които продават стоки и услуги в Европейския съюз на данъчно незадължени лица. За данъчно незадължени лица се приемат всички физически лица, както и […] See more
KPMG tax
Обобщение на публикуваните данъчни промени в ЗКПО в сила от март 2022 г.
Данъчното третиране на договори за продажба с обратен лизинг, класифицирани като оперативни в случаите, когато международните счетоводни стандарти (IAS) Промени, свързани с транспонирането в националното право на правила срещу практиките на Европейския съюз за избягване на данъци Данъчна ставка за данък върху разходите Промени, свързани с данъчното третиране на ваучерите за храна В този брой […] See more
tax legislation
Какви са промените в данъчното законодателство към 18.02.2022 г. Публикувано в Държавен вестник
Данъчно законодателство – ДДС За специални видове детски храни се прилага намалена ставка на ДДС от 9%. Намалението важи и за храни със специализирани млечни формули и диетични храни за специални медицински цели за кърмачета с кодове по КН 2106 90 92 и 2106 90 98 по данъчното законодателство. Намалението важи и за храни със […] See more