EmGroup Accounting

Mon-Sat

info@emgroup.bg

Възстановяване на ДДС

За стартиране на процедура за възстановяване на ДДС е необходимо резултатът от три последователни периода да е данък за възстановяване. Но ДДС може да се възстановява по всяко време на годината, дори след пропуснатата процедура за 3-те месеца, така че колкото и насъбрано ДДС да имате през годината винаги когато пожелаете може да го поискате 😊 Ние следим винаги Вашите резултати и сме в готовност да поемем следващия етап – процедура по проверка или ревизия.

 

В този етап компетентният орган проверява валидността на правото за възстановяване на ДДС. Това се осъществява чрез изискване на допълнителна доказваща информация. Процесът включва предоставяне на фактури, протоколи ( в случай на сделки извън територията на страната), договори и други документи, които се придружават от съответните писмени обяснения. Възстановяването се извършва по банков път след успешно преминаване през описания процес. В наше лице можете да намерите опитен и квалифициран партньор, който да защити Вашите интереси.

възстановяване на ДДС

Latest news

vat registration of foreign companies
Регистрация по ДДС и OSS режим
Регистрация по ДДС на чужди компании в българия и OSS режим Промени след 01.07.2021 година След 01.07.2021 Европейският съюз направи сериозна реформа в правилата за облагане с ДДС.Промените ще засегнат всички лица, които продават стоки и услуги в Европейския съюз на данъчно незадължени лица. За данъчно незадължени лица се приемат всички физически лица, както и […] See more
KPMG tax
Обобщение на публикуваните данъчни промени в ЗКПО в сила от март 2022 г.
Данъчното третиране на договори за продажба с обратен лизинг, класифицирани като оперативни в случаите, когато международните счетоводни стандарти (IAS) Промени, свързани с транспонирането в националното право на правила срещу практиките на Европейския съюз за избягване на данъци Данъчна ставка за данък върху разходите Промени, свързани с данъчното третиране на ваучерите за храна В този брой […] See more
tax legislation
Какви са промените в данъчното законодателство към 18.02.2022 г. Публикувано в Държавен вестник
Данъчно законодателство – ДДС За специални видове детски храни се прилага намалена ставка на ДДС от 9%. Намалението важи и за храни със специализирани млечни формули и диетични храни за специални медицински цели за кърмачета с кодове по КН 2106 90 92 и 2106 90 98 по данъчното законодателство. Намалението важи и за храни със […] See more