EmGroup Accounting

Mon-Sat

info@emgroup.bg

СЧЕТОВОДНИ ТРЗ УСЛУГИ

АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Екипът ни се придържа към най-добрите практики в бранша и прилага стриктно националните и международни счетоводни стандарти в работата си. Предлагаме пълен пакет от услуги, съобразен със спецификите на бизнеса Ви. Счетоводното обслужване е фокусът на нашата дейност.

Може да Ви предложим събирани с години знания и практически опит, имплементирани в надеждно партньорство от високо ниво. Гордеем се с постигнатото до момента, но въплътената самокритика ни подтиква да продължаваме да учим, да се развиваме, за да отговорим на бъдещите Ви нужди, преди те да са възникнали.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧВА, НО НЕ СЕ ИЗЧЕРПВА С:

Създаване и поддържане на индивидуален фирмен сметкоплан и изготвяне на счетоводна политика


Осчетоводяване на приходни фактури и прилежащи документи


Осчетоводяване на банкови извлечения


Засичане на неплатените разходни документи


Засичане на неплатените приходни документи


Осчетоводяване на каса


Поддържане на необходимите разчети – с държавата, застрахователи, осигурители


Осчетоводяване на разходите за командировки, пътни разходи и др.


Дълготрайни активи и амортизации, капитализиране на разходи


Счетоводни операции свързани с предоставени или получени земи, начисляване на лихви


Latest news

vat registration of foreign companies
Регистрация по ДДС и OSS режим
Регистрация по ДДС на чужди компании в българия и OSS режим Промени след 01.07.2021 година След 01.07.2021 Европейският съюз направи сериозна реформа в правилата за облагане с ДДС.Промените ще засегнат всички лица, които продават стоки и услуги в Европейския съюз на данъчно незадължени лица. За данъчно незадължени лица се приемат всички физически лица, както и […] See more
KPMG tax
Обобщение на публикуваните данъчни промени в ЗКПО в сила от март 2022 г.
Данъчното третиране на договори за продажба с обратен лизинг, класифицирани като оперативни в случаите, когато международните счетоводни стандарти (IAS) Промени, свързани с транспонирането в националното право на правила срещу практиките на Европейския съюз за избягване на данъци Данъчна ставка за данък върху разходите Промени, свързани с данъчното третиране на ваучерите за храна В този брой […] See more
tax legislation
Какви са промените в данъчното законодателство към 18.02.2022 г. Публикувано в Държавен вестник
Данъчно законодателство – ДДС За специални видове детски храни се прилага намалена ставка на ДДС от 9%. Намалението важи и за храни със специализирани млечни формули и диетични храни за специални медицински цели за кърмачета с кодове по КН 2106 90 92 и 2106 90 98 по данъчното законодателство. Намалението важи и за храни със […] See more