EmGroup Accounting

Mon-Sat

info@emgroup.bg

Цени

1 ПАКЕТ
Абонаментно счетоводно обслужване на НЕрегистрирани по ДДС фирми
Цени от 150 BGN
ВКЛЮЧВА:

Ежемесечно осчетоводяване на приходни и разходни фактури, както и движения по банкови сметки на клиента в програма за счетоводно обслужване

Обслужване на заплати на самоосигуряващо се лице, служители по трудов договор или ДУК (договор за управление и контрол)

Включени до 3 часа безплатни консултации по данъчно-счетоводни и трудови въпроси, които не касаят ежедневната работа по водене на счетоводството на фирмата

2 ПАКЕТ
Абонаментно счетоводно обслужване на фирми регистрирани по ДДС
Цени от 350 to 1000 BGN
ВКЛЮЧВА:

Ежемесечно осчетоводяване на приходни и разходни фактури, както и движения по банкови сметки на клиента в програма за счетоводно обслужване

Изготвяне и подаване на ДДС дневници

Съставяне на месечна и тримесечна оборотна ведомост

Данъчно-счетоводни и трудови консултации в рамките на дейността на фирмата на клиента

Включени до 3 часа безплатни консултации по данъчно-счетоводни и трудови въпроси, които не касаят ежедневната работа по водене на счетоводството на фирмата

Изготвяне и подписване на годишни финансови отчети, годишни данъчни декларации и отчети за дейността към НСИ на дружеството, съгласно националните счетоводни стандарти и Закона за счетоводството

Представителство на клиента пред НАП при ревизии и проверки

Своевременно уведомяване на клиента за промени в законодателството, които са свързани с предмета на дейност на фирмата

Обслужване на заплати на самоосигуряващо се лице, служители по трудов договор или ДУК (договор за управление и контрол)

В ДОПЪЛНЕНИЕ
Внасяне на нулево ДДС
връщане
Цени: 60 BGN на
месец
ВКЛЮЧВА:

Подаване на нулеви ДДС декларации за „новородени” бизнеси или такива, които не работят на този етап

АКО ИМАТЕ НУЖДА ОТ НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ СТАНДАРТНИТЕ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ТАЗИ ОПЦИЯ Е ЗА ВАС!

3 ПАКЕТ
Gold Premium
Цени от 1000+ BGN
ТОЗИ АБОНАМЕНТ ВКЛЮЧВА ВСИЧКИ УСЛУГИ, ОПИСАНИ В СТАНДАРТНИТЕ АБОНАМЕНТИ ПЛЮС ДОПЪЛНИТЕЛНИ:

Удължено работно време за клиенти до 24:00ч.(GMT+2)

Предоставяне на безплатен виртуален офис

Професионално съдействие от наша страна при комуникация с банки (съдействие при откриване на банкова сметка, набавяне на удостоверения, справки, извлечения и други)

Комуникация с клиенти във връзка със счетоводни въпроси и уточняване на задължения.

Включени безплатни консултации по данъчно-счетоводни и трудови въпроси, свързани с предмета на дейност на фирмата

I
Изготвяне и подаване
на годишни декларации за
фирми без дейност
– 75 лв. без ДДС
ЗА ФИРМИ, РЕГИСТРИРАНИ ПО СИСТЕМАТА ИНТРАСТАТ,
ТАКСАТА СЕ ИЗЧИСЛЯВА, КАКТО СЛЕДВА:
I
До 5 броя придобивания /
изпращания на месец – 250 лв. без ДДС
I
I
До 15 броя придобивания /
изпращания на месец – 475 лв. без ДДС
I
I
I
Над 15 броя придобивания /
изпращания на месец – 675+ лв. без ДДС

Годишното приключване на фирми без месечен абонамент става
по индивидуална оферта, в зависимост от много показатели, за които попълнете нашата
кратка форма за запитване по-долу или се обадете на нашия телефон.

Получи оферта

Търговски условия:

  • Посочените цени са без ДДС;
  • За годишното приключване се начислява една допълнителна месечна такса при подаване на годишните финансови отчети;
  • Описаните цени не включват държавни такси или разходи за преводи и легализации на официални документи;
  • Офертните цени за счетоводни и ТРЗ услуги са ориентировъчни и подлежат на коригиране/договаряне в зависимост от конкретните изисквания и обеми на договора.

Последни новини

vat registration of foreign companies
Регистрация по ДДС и OSS режим
Регистрация по ДДС на чужди компании в българия и OSS режим Промени след 01.07.2021 година След 01.07.2021 Европейският съюз направи сериозна реформа в правилата за облагане с ДДС.Промените ще засегнат всички лица, които продават стоки и услуги в Европейския съюз на данъчно незадължени лица. За данъчно незадължени лица се приемат всички физически лица, както и […] Вижте повече
KPMG tax
Обобщение на публикуваните данъчни промени в ЗКПО в сила от март 2022 г.
Данъчното третиране на договори за продажба с обратен лизинг, класифицирани като оперативни в случаите, когато международните счетоводни стандарти (IAS) Промени, свързани с транспонирането в националното право на правила срещу практиките на Европейския съюз за избягване на данъци Данъчна ставка за данък върху разходите Промени, свързани с данъчното третиране на ваучерите за храна В този брой […] Вижте повече
tax legislation
Какви са промените в данъчното законодателство към 18.02.2022 г. Публикувано в Държавен вестник
Данъчно законодателство – ДДС За специални видове детски храни се прилага намалена ставка на ДДС от 9%. Намалението важи и за храни със специализирани млечни формули и диетични храни за специални медицински цели за кърмачета с кодове по КН 2106 90 92 и 2106 90 98 по данъчното законодателство. Намалението важи и за храни със […] Вижте повече