EmGroup Accounting

Mon-Sat

info@emgroup.bg

Правни услуги

Правни и нормативни услуги:

За стартирането на всеки бизнес първите крачки винаги са съществено значение. За да Ви помогнем да започнете да сбъдвате мечтите си, нашата гама от правни услуги ви очаква.

В И енд ЕМ Акаунтинг Груп си партнираме с висококвалифицирани и много опитни юристи, за да имаме възможността да отговорим на нуждите на Вашето предприятие от професионални правни услуги. Ежедневно бизнеса може среща различни юридически казуси, за които с радост бихме предоставили нашата помощ за успешното им решаване.

Ето и някои от най-често задаваните въпроси:

Какъв вид фирма е най-подходящо да открия?

Най-честият избор в повечето случаи е да се регистрира дружеството с ограничена отговорност (ЕООД или ООД). Разликата между тях е само в броя на съдружниците. При ЕООД имаме само един едноличен собственик на капитала, а при ООД – двама или повече. Минималният капитал, който трябва да бъде внесен с набирателната сметка на фирмата при такъв тип дружества е 2 лева.

Акционерните дружества са по-скоро подходящи за компании с възможност за инвестиции, както и по-голям оборот. Мининалният капитал за откриване на АД 50 000 лева, от които обаче могат да бъдат внесени ¼ от него, тоест 12 500 лева, а останалите да се внесът на по-късен етап.

Акционерното дружество може да бъде учредено както от едно физическо/юридическо лице, така и от 2 и повече лица – физически или юридически. В зависимост от броя на учредителите акционерното дружество се разделя на Еднолично Акционерно дружество /ЕАД/ и Акционерно дружество /АД/.

Едноличният търговец (ЕТ) също е един от вариантите, но при тази правна форма е хубаво да се знае, че ЕТ не е отделен от собственика, както е при ЕООД, ООД и АД. Това значи, че дружеството, в случая ЕТ и неговият собственик са едно, казано най-разбираемо, докато при изброениете отгоре дружества фирмата е отделен правен субект от собстеника и поради тази причина тук при ЕТ собственикът отговоря със собственото си имущество за задълженията на дружеството.

Има и още варианти, ние Ви представихме най-често използваните, за да придобиете обща представа за тях и всеки да може да избере най-подходящата правна форма за него.

Колко време отнема регистрация на фирма?

В общият случай при целият процес по регистрация на фирма със собственик българско физическо или юридическо лице отнема около 7 работни дни, може и по-малко.

Каква е процедурата по откриване на клон или юридическо лице с чужда собственост или участие?

Тук подобно на горните въпроси, процеса е сходен, само че има някои специфики, поради които процесът отнема повече време.

Ако бъдещият Управител на компанията не се намира в нашата страна при стартирането на бизнеса, е необходимо да се изготвят пълномощни, които трябва да се заверят нотариално в Българското посолство в държавата, в която се намира или ако се Българският консул се намира далеч от мястото, къдете е установено лицето, то тогава може да използва услугите и на местен нотариус, като пълномощното заверено от него се превежда на български език, легализира или заверява с апостил, ако държавата е страна по Хагската конвенция.

Другата специфика е откриването на банкова сметка на чуждестранно лице, която може да отнеме малко повече време, но макар и по сложно да е това за чуждестранните граждани, отколкото за местни е внапълно ъзможен процес.

След покриването на тези две основни стъпки, процедурата продължава идентично както и при стандартни български дружества.

Ако все още не сте открили търсената от Вас услуга, може да разгледате всички наши услуги тук или да се свържете с нас тук

Latest news

vat registration of foreign companies
Регистрация по ДДС и OSS режим
Регистрация по ДДС на чужди компании в българия и OSS режим Промени след 01.07.2021 година След 01.07.2021 Европейският съюз направи сериозна реформа в правилата за облагане с ДДС.Промените ще засегнат всички лица, които продават стоки и услуги в Европейския съюз на данъчно незадължени лица. За данъчно незадължени лица се приемат всички физически лица, както и […] See more
KPMG tax
Обобщение на публикуваните данъчни промени в ЗКПО в сила от март 2022 г.
Данъчното третиране на договори за продажба с обратен лизинг, класифицирани като оперативни в случаите, когато международните счетоводни стандарти (IAS) Промени, свързани с транспонирането в националното право на правила срещу практиките на Европейския съюз за избягване на данъци Данъчна ставка за данък върху разходите Промени, свързани с данъчното третиране на ваучерите за храна В този брой […] See more
tax legislation
Какви са промените в данъчното законодателство към 18.02.2022 г. Публикувано в Държавен вестник
Данъчно законодателство – ДДС За специални видове детски храни се прилага намалена ставка на ДДС от 9%. Намалението важи и за храни със специализирани млечни формули и диетични храни за специални медицински цели за кърмачета с кодове по КН 2106 90 92 и 2106 90 98 по данъчното законодателство. Намалението важи и за храни със […] See more