EmGroup Accounting

Mon-Sat

info@emgroup.bg

Общи условия

1. ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

1.1. Е и М Акаунтинг Груп ЕООД е собственик на https://www.emgroup.bg/.

1.2. Е и М Акаунтинг Груп ЕООД, ЕИК 206399775 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Лавеле 21, ет. 1, ап. 2.

1.3. Уебсайтът https://www.emgroup.bg/ и информацията и услугите, предлагани чрез него, функционират при описаните по-долу правила. Използването на https://www.emgroup.bg/ предполага безусловно приемане на всички изброени условия и правила. Ако Посетителят не е съгласен с едно или повече от правилата за ползване на https://www.emgroup.bg/, той има право да се откаже от използването му, в противен случай автоматично се счита, че приема всички условия.

2. СИГУРНОСТ

2.1. https://www.emgroup.bg/ съдържа най-модерните и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Посетителя.

3. ДОСТЪП

3.1. Е И М АКАУНТИНГ ГРУП ООД не гарантира непрекъснатото функциониране на https://www.emgroup.bg/.

3.2. Е И М АКАУНТИНГ ГРУП ООД си запазва правото да спре достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планиран или случаен, без да носи отговорност за щети на Посетителя поради спирането.

3.3. Е И М АКАУНТИНГ ГРУП ЕООД си запазва правото да пренасочва Посетителя към други страници в Интернет, които се контролират от Е И М АКАУНТИНГ ГРУП ЕООД. В този случай за Посетителя ще се прилагат Общите условия, изложени на тези страници.

3.4. Е И М АКАУНТИНГ ГРУП ЕООД си запазва правото да пренасочва Посетителя към други страници в Интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. Е И М АКАУНТИНГ ГРУП ООД няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност за актуалността, точността, прецизността на информацията, съдържаща се в тези сайтове.

4. ОТГОВОРНОСТ

4.1. Е И М АКАУНТИНГ ГРУП ООД се задължава сериозно и своевременно, съгласно своя план и график за публикуване, да предоставя обща информация за Посетителя, която има за цел да информира и показва правната рамка по общ и абстрактен начин. Е И М АКАУНТИНГ ГРУП ООД не се ангажира с пълнотата и изчерпателността на информацията, представена на https://www.emgroup.bg/.

4.2. Информацията, достъпна на https://www.emgroup.bg/ по никакъв начин не трябва да се тълкува като правен съвет/консултация. Всички действия на Посетителя, свързани със защитата на неговите права и законни интереси, следва да се извършват след надлежна консултация със специалист – юрист.

4.3. Предоставената на https://www.emgroup.bg/ информация е обща и абстрактна, правилното й прилагане на практика зависи от правилната правна квалификация на фактите и отчитане на много факти от конкретната житейска ситуация, които не могат да бъдат описани на https : //www.emgroup.bg/. Това е причината Е И М АКАУНТИНГ ГРУП ООД да не носи отговорност, в случай че Посетителят се довери на информацията, предоставена на https://www.emgroup.bg/ и я приложи в различна, по-сложна ситуация или ситуация със специфичност, в резултат на което Посетителят е вреден.

4.4. С изпращането на материали до който и да е от сървърите на Е И М АКАУНТИНГ ГРУП ООД по имейл или чрез https://www.emgroup.bg/, включително, но не само, Посетителят приема, че:

4.5. Материалите и информацията в тях не съдържат нищо, което противоречи на действащото законодателство или по какъвто и да е начин неподходящо за публикуване.

4.6. Той трябва да използва всички подходящи средства за откриване и премахване на вируси, както и всякакви вредни или разрушителни подобни елементи и програми, преди да изпрати материалите и информацията до/с тях.

4.7. Притежава материалите и информацията в/при тях или има неограничени права да ги предоставя -Е И М АКАУНТИНГ ГРУП ЕООД. може да ги публикува безплатно и/или да ги използва или разкритите в тях идеи в своите продукти и услуги, без да носи за това финансова или друга отговорност.

5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

5.1. Е И М АКАУНТИНГ ГРУП ООД спазва правилата на този документ и принципите за съхранение на личните данни съгласно приложимото законодателство и Закона за защита на личните данни на Република България. Е И М АКАУНТИНГ ГРУП ООД, работейки винаги в рамките на закона, си запазва правото да променя правилата за защита на личните данни след уведомяване на Посетителя на https://www.emgroup.bg/, чрез настоящите условия за ползването му.

5.2. Е И М АКАУНТИНГ ГРУП ООД чрез https://www.emgroup.bg/ събира лични данни само във връзка с дейността си, стриктно в съответствие с действащото законодателство и Закона за защита на личните данни на Република България и съгл. регистрация като администратор на лични данни.

6 „БИСКВИТКИ“

6.1. https://www.emgroup.bg/ използва бисквитки – малки текстови файлове, които се записват от уебсайта чрез интернет сървъра на компютъра или мобилното устройство на потребителя, които са свързани със събирането на статистика относно посещенията на уебсайта и не са свързани с личните данни на Посетителя. Потребителят има възможност да изключи приемането на бисквитки през своя уеб браузър – в този случай ние не гарантираме правилното функциониране на някои от предоставяните услуги. https://www.emgroup.bg/ не предоставя събраната статистическа информация на трети страни. Използвайки www.emgroup.bg, Вие се съгласявате с използването на бисквитки.

7. ИНФОРМИРАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛЯ

7.1. Предоставената информация на https://www.emgroup.bg/ е обща и абстрактна. Нейната актуалност се следи от екипа на Е И М АКАУНТИНГ ГРУП ООД, но са възможни пропуски относно частични или дори пълни промени в нормативната уредба. При несъответствие между предоставената на сайта информация и законодателството в Република България или Европейския съюз, Посетителят има възможност да се свърже с екипа на Е И М АКАУНТИНГ ГРУП ЕООД и да посочи несъответствието. АНДМ АКАУНТИНГ ГРУП ЕООД си запазва правото да провери подадения сигнал и при необходимост да предприеме действия в разумен срок за отстраняването му.

8. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЯНИ

8.1. АНДИ АКАУНТИНГ ГРУП ЕООД си запазва правото да променя или подновява условията на уебсайта, като се задължава да уведоми Посетителя за това. За актуални се считат Общите условия, публикувани на адрес https://www.emgroup.bg/.

9. АВТОРСКИ ПРАВА ВЪРХУ ИНФОРМАЦИЯТА НА https://www.emgroup.bg/

9.1. Цялата информация на https://www.emgroup.bg/ е интелектуална собственост на E&M Accounting Group LTD. Използването му без разрешението на Е И М АКАУНТИНГ ГРУП ЕООД е строго забранено и представлява нарушение на авторското право и сродните му права.

10. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА

10.1.Е И М АКАУНТИНГ ГРУП ЕООД не разкрива, продава, обменя или по друг начин предоставя на трети лица информацията, която https://www.emgroup.bg/ събира при посещенията на Посетителя. Изключения от това задължение са допустими само ако приложимото законодателство го изисква и/или за защита на https://www.emgroup.bg/ и Посетителя от престъпни/незаконни действия, които могат да застрашат сигурността на горепосочените, но винаги в съответствие с действащото законодателство.

11. ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1. С използването на https://www.emgroup.bg/ и съдържанието на него, Посетителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия, срещу които получава правото да използва безплатно https://www.emgroup.bg/ за лични и некомерсиални цели.

Последни новини

vat registration of foreign companies
Регистрация по ДДС и OSS режим
Регистрация по ДДС на чужди компании в българия и OSS режим Промени след 01.07.2021 година След 01.07.2021 Европейският съюз направи сериозна реформа в правилата за облагане с ДДС.Промените ще засегнат всички лица, които продават стоки и услуги в Европейския съюз на данъчно незадължени лица. За данъчно незадължени лица се приемат всички физически лица, както и […] Вижте повече
KPMG tax
Обобщение на публикуваните данъчни промени в ЗКПО в сила от март 2022 г.
Данъчното третиране на договори за продажба с обратен лизинг, класифицирани като оперативни в случаите, когато международните счетоводни стандарти (IAS) Промени, свързани с транспонирането в националното право на правила срещу практиките на Европейския съюз за избягване на данъци Данъчна ставка за данък върху разходите Промени, свързани с данъчното третиране на ваучерите за храна В този брой […] Вижте повече
tax legislation
Какви са промените в данъчното законодателство към 18.02.2022 г. Публикувано в Държавен вестник
Данъчно законодателство – ДДС За специални видове детски храни се прилага намалена ставка на ДДС от 9%. Намалението важи и за храни със специализирани млечни формули и диетични храни за специални медицински цели за кърмачета с кодове по КН 2106 90 92 и 2106 90 98 по данъчното законодателство. Намалението важи и за храни със […] Вижте повече