EmGroup Accounting

Mon-Sat

info@emgroup.bg

Консултантски услуги

Нашите консултантски услуги

Консултантските ни услуги по данъчно-счетоводни и payroll въпроси могат да помогнат на новоучредени компании, както и на такива установени вече на пазара да работят законосъобразно и да изградят по добра стратегия за устойчивост и бъдещо развитие.

– Консултации по данъчно-счетоводни въпроси, касаещи специфични ДДС регистрации(на чуждестранни юридически лица, Режим в Съюза и други специални регистрации)

– Данъчно третиране на тристранни операции, облагането на цената на маржа, различните видове данъци(данък при източника, корпоративен данък, данък дивидент) и други;

– Разбработване на писмени становища по конкретни запитвания от клиенти;

– Консултации в сферата на трудово-правното законодателство;

За нашите клиенти, абонирани за месечите ни пакети, всички счетоводни консултации, свързани с дейността на дружеството им са включени в цената на месечната такса. Еднократно консултиране на компании се заплаща отделно, както цената варира в зависимост от сложността на въпроса и времето което би отнело за подготовкатат му, като за всеки казус изпращаме индивидуална оферта 🙂

Latest news

vat registration of foreign companies
Регистрация по ДДС и OSS режим
Регистрация по ДДС на чужди компании в българия и OSS режим Промени след 01.07.2021 година След 01.07.2021 Европейският съюз направи сериозна реформа в правилата за облагане с ДДС.Промените ще засегнат всички лица, които продават стоки и услуги в Европейския съюз на данъчно незадължени лица. За данъчно незадължени лица се приемат всички физически лица, както и […] See more
KPMG tax
Обобщение на публикуваните данъчни промени в ЗКПО в сила от март 2022 г.
Данъчното третиране на договори за продажба с обратен лизинг, класифицирани като оперативни в случаите, когато международните счетоводни стандарти (IAS) Промени, свързани с транспонирането в националното право на правила срещу практиките на Европейския съюз за избягване на данъци Данъчна ставка за данък върху разходите Промени, свързани с данъчното третиране на ваучерите за храна В този брой […] See more
tax legislation
Какви са промените в данъчното законодателство към 18.02.2022 г. Публикувано в Държавен вестник
Данъчно законодателство – ДДС За специални видове детски храни се прилага намалена ставка на ДДС от 9%. Намалението важи и за храни със специализирани млечни формули и диетични храни за специални медицински цели за кърмачета с кодове по КН 2106 90 92 и 2106 90 98 по данъчното законодателство. Намалението важи и за храни със […] See more